Aktiviteter

Hygienveckan har sedan starten 2008 utvecklats till en av våra största hälsofrämjande kampanjer. 2018 deltog verksamheter från 50 olika kommuner i Sverige och närmare 60 i Danmark. I år hoppas vi förstås på ännu fler deltagande kommuner och verksamheter.

19 mars hölls Inspirationsdagen, som vänder sig till alla som arbetar förebyggande med minskad smittspridning i samhället.

Læs mer.

Den officiella invigningen i Sverige sker måndagen den 16 september klockan 10.00 i Slottsskogen, Göteborg. Samtidigt kommer närmare 300 förskolor och familjecentraler runt om i landet att kickstarta Hygienveckan lokalt med pompa och ståt.

Hygienveckan 2019
Precis som tidigare år kommer allt från små till stora aktiviteter att genomföras runt om i landet. Aktiviteter där hygienbudskapet står i centrum. Ett budskap som alla ställer sig bakom, från medborgare, anställda, kollegor till chefer. God hygien gör skillnad i människors vardag och för deras framtiden.

Man kan delta i Hygienveckan både som kommun, institution eller arbetsplats. Titta gärna in på sidan Goda Råd, där finns tips för alla eller ta en titt i verktygslådan toolkit för ytterligare inspiration.

Aktivitetskalendern
På HYFS hemsida – här går det att läsa om alla aktiviteter som hittills är planerade för årets Hygienvecka. Aktivitetskalendern uppdateras efterhand som vi får in ny information.

Trollhättan – sammanställning 2018

Öckerö – sammanställning 2018

Video producerat i Hygienveckan

Hyfs musikvideo Alla tvättar händerna

Hygienråd från Hyfs – Toalettbesök på förskolan

Hygienråd från Hyfs – blöjbyte

Hygienråd från Hyfs – Pottanvändning på förskolan