Hygienveckan 2018

Hygien – lära för livet

Under 2018 sätter vi lärande och utbildning i fokus. Fra barn till vuxen – fra privat til professionel. I hele samhället er kunskap och instruktion avgörande vigtige för kompetens til att agera  for förskola, skola, äldreomsorg och sjukvård brottas man med hög sjukfrånvaro, där den infektionsrika miljön spelar en stor roll. Ett viktigt och grundläggande steg mot et hälsosammare samhälle är därför att lyfta hygienfrågan, att lära och hjälpa varandra att sprida kunskap – inte infektion.

Hygienarbetet är en ständigt pågående process som många är engagerade i och jobbar med i vardagen. För friskare arbetsplatser och samhälle behöver vi alla vara med och bidra. Ta tillfället i akt att genom ord och handling visa vägen. Tillsammans gör vi skillnad!

När?
Hygienveckan 2018 pågår den 17–21 september, alltså under vecka 38. Under kampanjveckan gör vi vårt bästa för att få alla medvetna om hur man med relativt enkla medel kan göra skillnad för din egen hälsa.

Under 2018 kommer uppmärksamheten att riktas mot att ge kunskap och lärande vidare – att hjälpa andra att skydda sig själv och andra mot sjukdomar oavsett var man har sin vardag – i förskolan, en  skola, en fabrik, ett kontor eller något helt annat.

Den officiella invigningen i Sverige sker som tidigare i Plikta, Slottsskogen, Göteborg och därefter följer aktiviteter runt om i Västra Götaland. Även i år kommer en massinvigning att äga rum runt om på förskolor och i pedagogisk omsorg.

I Sverige kommer 49 kommuner att delta i kampanjen. I Danmark har drygt 60 kommuner anmält sig. Tillsammans är Hygienveckan faktiskt Europas största kampanj för hygien – och smittskydd.

Massinvigning
Hyfs har efter tidigare års succé med massinvigning av hygienveckan lokalt på förskolan, valt att göra en liknande satsning också i år. Och fra Västra Götaland, Östergötland, Västmanland, Västerbotten, Skåne, Halland, Dalarna och Uppsala har nu nästan 400 förskolor anslutit sig.  Helt fantastiskt! Läs mera här.

Mer?
Läs mer om Hygienveckan här på hemsidan eller på den danska sidan www.hygiejneugen.dk. Vid 2018 kommer andra länder också att fokusera på hur man förebygger sjukdom som en del av Self Care Week Europe, der foregår i november 2018 – i Sverige och Danmark börjar vi bare tidigt…

Mer om Rådet for Bedre Hygiejne finns på www.bedrehygiejne.dk. Du kan också skriva till oss på raad@bedrehygiejne.dk.