Hygienveckan 2019

Hygien – en hållbar strategi

Rådet for Bedre Hygiejne i Danmark arrangerar varje år en hygienkampanj – Hygienveckan. Hygienveckan har sedan starten 2008 utvecklats till en av våra största hälsofrämjande kampanjer i Norden. En vecka där vi sätter fokus på vikten av bättre hygien i hemmet, på jobbet, i skolor och förskolor, på sjukhus, på äldreboende, i matsalen och på många andra platser i vardagen.

Vi har i år också lyckats att få organisationen Generation Pep genom verksamhetschef Carolina Klüft att skicka en hälsning till alla barn och pedagoger som deltar i Hygienveckan.

Länk till Generation Pep – https://generationpep.se/sv/

Kampanjen har en allvarlig underton – men med hjälp av kampanjen lyfts budskapet fram med glädje och lust. Hygien handlar om att kunna hjälpa sig själv och andra till ett tryggt, säkert och hälsosamt liv.

Vart är vi på väg?
Under 2019 tar vi fokus på betydelsen av en genomgående bra plan, struktur och strategi. Med andra ord, hygien bör ha en naturlig plats i det strategiska arbetet inom kommunen, på arbetsplatsen, i förskolan, skolan, men även i hemmet.

Årets tema är Hygien – en hållbar strategi – med det tema vill vi markera att tydliga ramar, riktlinjer och strategier för hygien är viktigt. God hygien sker inte bara vid ett tillfälle. För följsamhet krävs det kunskap, lärande, träning, konsekvent ledning, mätbara mål, bland annat. På arbetsplatser som vårdinrättningar, äldreboenden, förskolor, skolor m.fl. kommer man betydligt längre i det arbetet genom att skapa en struktur och tanke bakom hygienarbetet, jämfört med en inställning som utgår från att det nog ska lösa sig.

Vill du veta mer?
Bakom kampanjen står det danska Rådet for Bedre Hygiejne. Vill du veta mer om kampanjen hittar du information på den danska sidan hygiejneugen.dk  och på Hyfs hemsida.

Som en del av Self Care Week Europe (den 18–24 november 2019) kommer andra länder också att fokusera på hur man förebygger sjukdom. I Sverige och Danmark börjar vi bara lite tidigare …