Hygienveckan 2022

Hygien – förebyggande i vardagen

Sedan starten 2008 har Hygienveckan utvecklats till en av våra största hälsofrämjande kampanjer i Norden. Under veckan fokuserar vi på vikten av bättre hygien. Årets tema är Hygien – förebyggande i vardagen. Med det vill vi markera att våra hygienvanor i vardagen påverkar hälsan i hela samhället.

Kampanjen har en allvarlig underton – men budskapet lyfts fram med glädje och lust. Hygien handlar om att kunna hjälpa sig själv och andra till ett tryggt, säkert och friskare liv.

Vart är vi på väg?
Under pandemin har det förebyggande arbetet med hygien och minskad smittspridning varit uppe på allas agenda och detta önskar vi ska få fortsätta.

Hygien ska vara en naturlig del i vardagen, både i hemmet, inom omsorgen och i arbetslivet. Men för att uppnå det krävs träning, kunskap och tydlig ledning, bland mycket annat. Hygien ska tänkas långsiktigt. Bättre hygien bör ingå som en del i en strategisk satsning både lokalt, regionalt och nationellt, så att institutioner, utbildningar, företag, äldreomsorg, sjukhus och forskning får tydliga ramar för en långsiktig satsning.

En arbetsplats som jobbar medvetet och aktivt med hygienfrågor blir en friskare arbetsplats.

När?
Hygienveckan 2022 går av stapeln vecka 38, 19 – 23 september

Vill du veta mer?
Bakom kampanjen står det danska Rådet for Bedre Hygiejne. Vill du veta mer om kampanjen hittar du information på den danska sidan hygiejneugen.dk  och på Smittskydd Västra Götalands hemsida.