Hygienveckan 2023

Hygien – en ren strategi

Varje år under vecka 38 arrangerar Rådet för bättre hygien kampanjen Hygienveckan. Sedan starten 2008 har Hygienveckan utvecklats till en av de största hälsofrämjande kampanjerna i Norden.

En vecka där fokus ligger på vikten av bättre hygien i hemmet, på jobbet, i förskolor och skolor, på sjukhus, på äldreboenden, i matsalen och på många andra platser i vardagen. Kampanjen har en allvarlig underton – men budskapet lyfts fram med glädje och lust. Hygien handlar om att kunna hjälpa sig själv och andra till ett tryggt, säkert och hälsosamt liv.

Under pandemin har det förebyggande arbetet med hygien och minskad smittspridning varit på allas agenda och detta önskar vi ska få fortsätta. Hygien ska vara en naturlig del i vardagen både i hemmet, inom omsorgen och i arbetslivet. Med andra ord bör hygien ha en naturlig plats i det strategiska arbetet inom kommunen, på arbetsplatsen, i förskolan, skolan, och så även i hemmet.

God hygien sker inte bara vid ett tillfälle. För följsamhet krävs det kunskap, lärande, träning, konsekvent ledning, mätbara mål, bland mycket annat. På arbetsplatser som vårdinrättningar, äldreboenden, förskolor, skolor med flera kommer man betydligt längre i det arbetet genom att skapa en struktur och tanke bakom hygienarbetet, jämfört med en inställning som utgår från att det nog ska lösa sig.

Med hygienveckan vill vi också fokusera på att hygien ska tänkas långsiktigt inom områden som lärande, utbildning, design, riktlinjer, arbetsmiljö och annat som kan ge stöd till familjen och den enskildes insatser. Bättre hygien bör ingå som en del i en strategisk satsning både lokalt, regionalt och nationellt, så att institutioner, utbildningar, företag, äldreomsorg, sjukhus och forskning får tydliga ramar för en långsiktig satsning.

När?
Hygienveckan 2023 går av stapeln vecka 38, 18 – 22 september

Vill du veta mer?
Bakom kampanjen står det danska Rådet for Bedre Hygiejne. Vill du veta mer om kampanjen hittar du information på den danska sidan hygiejneugen.dk  och på Smittskydd Västra Götalands hemsida.