Download

Får vi be om er uppmärksamhet!

Affischer 2023

 

Affischer 2022

Affischer 2021


Material 2020

Affischer 2020

 

Download affischer som pdf

E-foldern – Hygien – Vägen til hälsa

Læs Goda Råd om hygien
Hygien och barn
Hygien och digital
Hygien och tvätt
Hygien och städning

Livsmedelhygien
En avhandling av Marie Lange, Uppsala Universitet om ungdomars bristande kunskap om livsmedelshygien visar att unga konsumenter behöver bättre hygienutbildning och att grundskolans ämne hem- och konsumentkunskap behöver lyfta fram livsmedelshygien på ett tydligare sätt i undervisningen och då bli mer kopplat till elevernas vardag – här.

Lerums Kommune har gjort affischen “Fyra av tio tvätter inte sina händer efter toalettbesök” – här.

lerumaff2017

Smittskydd Västra Götaland har under våren 2017 tagit fram ett nytt informationsmaterial om livsmedelhygien (hygienrutiner på boenden) inkl affischer översatta till flera språk – här.

VGaff

 

Affischer 2019

 

Hygienveckans affischer 2018

  

    


Hygienveckans affischer 2017

tænder_SE_rett_MB2  prosit_SE  køkken_kantine_SE

laptop_ark_SE  klemmer_SE  bleskift_SE


Hygienveckans affischer 2016

3_tommelen op_VG_SE 5_pige_VG_ SE_2 haender_SE

2015
Oftast räcker det inte att bara säga att hygien är viktigt, utan både ord och bilder behövs för att rikta uppmärksamheten på situationer som kan ha avgörande betydelse och på så sätt förebygga de vanliga, smittsamma sjukdomarna, som tillsammans blir till många sjukdagar. Här kan framför allt handhygien göra stor skillnad.

Här kan du ladda ner affischer som på olika sätt riktar uppmärksamheten på hygien. Du hittar fler och andra, även från tidigare år, på www.hygiejneugen.dk.

Hygienveckans affischer 2015 – download alla

Nye-6a_SE Nye-11_SE Nye-13_SE Nye-16a_SE Nye-17_SE

Hygienveckans affischer 2014

Plakater tryk SE_Page_1 Plakater tryk SE_Page_2 Plakater tryk SE_Page_3

Toiletplanscher

toilet1 toilet2

En påminnelse till matbordet
Vi producerar även en liten ”bordsryttare” – en folder som du kan ställa på bordet i matsalen, caféet, restaurangen eller liknande, som påminnelse om att god handhygien är viktigt för både din och andras hälsa – här kan du se ett exemplar:

Billede 2

Vill du veta mer?
Du kan också läsa mer om Rådet for Bedre Hygiejne i Danmark på www.bedrehygiejne.dk eller om aktiviteter i den danska delen av Hygiejneugen på www.hygiejneugen.dk, där du också hittar videofilmer, information om tävlingar och planscher för gratis nerladdning och inspiration.

Du kan också finna inspiration från videofiilmer på YouTube eller andra kanaler – se t.ex. många fler än den nedanstående her.

 

Hygienveckans affischer 2012
sv12012      sv22012      sv32012

sv42012      sv52012      sv62012