Hygien och digital

Goda hygienråd för tangentbord och surfplattor

Tangentbord, möss, surfplattor, smartphones med mera är viktiga digitala hjälpmedel som används i många vardagliga sammanhang, både privat och i arbetslivet. De används för undervisning, som skrivredskap, för att söka efter kunskap och mycket mer. Ofta används samma enhet av flera olika människor under en och samma dag, vilket medför risker för smittspridning.

Därför används exempelvis tvättbara tangentbord, virtuella (skärm-)tangentbord eller tangentbord med överdragsfilm i offentliga miljöer. För telefoner och surfplattor med många olika användare är överdrag som kan rengöras ett bra alternativ, eftersom pekskärmar ofta är svåra att rengöra. Dock kan viss rengöring behövas även om sådana överdrag används – se nedan.

Vid delad användning i hemmet
Vid synlig smuts eller om någon i familjen är sjuk bör enheten rengöras dagligen med en fuktad trasa.

Vid delad användning på arbetsplats/institution/skola
Avtorkning en gång per dag med en fuktad trasa. Vid risk för smittspridning kan desinfektion övervägas.

Vid användning på sjukhus eller delad användning på sjukhus/i hemmet
På sjukhus är risken för smittspridning stor – såväl mellan patienter som mellan patienter och personal – och det gäller även enheter som används både på sjukhuset och i hemmet.

Observera att varje enskilt sjukhus kan ha egna riktlinjer som är anpassade efter den IT-utrustning de använder och de lokala riktlinjerna för patienter och anhöriga.

Omsorgssektorn
Vid hemtjänst och på olika typer av omsorgsboenden där personalen utför vård- och omsorgsuppgifter för många olika människor (som ofta har någon form av nedsättning av immunförsvaret): Följ kommunens riktlinjer, som är anpassade efter den IT-utrustning som används och de specifika arbetsuppgifterna.

Livsmedelssektorn (butik, servering, produktion)
Instruktioner och utbildning ska innefatta riktlinjer för hur växling ska gå till mellan gemensamma tangentbord/skärmar, expediering och hantering av livsmedel – till exempel om när handskar ska användas, rutiner för handtvätt samt för hur ofta IT-utrustningen ska rengöras och eventuellt desinficeras.

Följ alltid de lokala riktlinjerna, om sådana finns, eftersom de är anpassade efter lokala krav och behov.

Handhygien
Utöver regelbunden rengöring och desinfektion är det viktigt att alltid vara noga med den dagliga handhygienen. Alla föremål som många olika människor använder/rör vid bör innefattas i den regelbundna rengöringsrutinen – där ingår förstås tangentbord och surfplattor, men även handtag på dörrar, kylskåp och liknande.

Framtaget av en arbetsgrupp inom det danska Rådet för Bättre Hygien.