Hygien och städning

Goda råd om kvalitet och hygien vid städning

Kvaliteten på städningen inverkar direkt på hygiennivån, och påverkar därmed också möjligheterna att förebygga smittspridning. Vid professionell städning kan riskerna för smittspridning minimeras genom att tydliga krav formuleras på städrutiner, -standarder och andra variabler, enligt nedan.

Kvaliteten på professionell städning är beroende av flera variabler:
• vilka kvalitetsmål som gäller
• hur mycket tid som avsätts till städningen
• städarens yrkeskunskaper och kompetens
• vilka redskap och maskiner som städaren har tillgång till
• vilka rengöringsmedel som används

Om du som användare eller företag vill veta mer om kvaliteten på städningen på din arbetsplats eller i offentliga miljöer kan du därför fundera över följande frågor:

Vilka mål eller krav har formulerats för städningen:
Används kvalitetsmål, till exempel Insta 800?
Sker städningen enligt en hygienstandard tex DS 2451-10?
Vilka andra kvalitetsmål och -kontroller används – rapporter, besök osv?

Hur ofta städas det, och hur mycket tid avsätts till städning?

Vilken yrkesutbildning inom städning har medarbetaren?

Vilka rengöringsmedel och städredskap används:
på hårt belastade ytor, t.ex. toaletter på institutioner?
Används engångsdukar/-material till löpande rengöring av hårt belastade ytor, t.ex. i kök, på offentliga toaletter, i hårt belastade lokaler eller på platser som används av många?
Finns det krav och rutiner för tvättning av arbetskläder, rengöring av skyddsskor, ergonomi, tillgång till och kunskap om säkerhetsdatablad osv?

Finns det tydliga rutiner?
Ofta finns det även andra omständigheter som påverkar städkvaliteten – vad måste till exempel andra än städpersonalen göra för att städningen ska kunna utföras så bra som möjligt (undanplockning, uppställning av stolar osv)?
Görs detta verkligen?

Framtaget av en arbetsgrupp inom det danska Rådet för Bättre Hygien.

Hitta kanske mer inspiration i riktlinjerna från det danska arbetsmiljörådet för tjänstebranschen (på danska): ”Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring”, eller i ”NIR om rengøring” från SSI.