Inspirationsdagen 2019

Program

19 mars 2019
Hörsalen, Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2, Göteborg

10.00Hygienveckan 2019
Lars Münter, Sekretariatschef for Rådet for Bedre Hygiejne, Danmark
Presentation
Det Nationella Antibiotikarådet och nya inspirationskatalogen
Christian Døsing Sørensen, specialkonsulent Komiteen for Sundhedsoplysning, Danmark
Presentation
SafeConsume–säker mat kräver god hygien – ett EU-projekt
Wenche Aale Hægermark, Nofima, Norge
Presentation
EU projektet SafeConsume
Hygienrutiner – stödmaterial till verksamheter utanför sjukvården
Kristina Nyström och Marianne Bengtsson, Smittskydd Västra Götaland
Presentation
Material
Projekt Drömtoalett, Uddevalla
Puja Brobäck, Miljöenheten Uddevalla
Presentation
Inslag invigning drömtoalett – eleverna guidar runt
12.00Lunch
13.00Hygienundervisning för barn och unga – vad, hur och varför?
Marie Lange, F.D Kostvetenskap, Uppsala Universitet
Presentation
Marie Langes avhandling
Nya kommunikationsmodeller förebygger risker för spridning av zoonotiska bakterier och antibiotikaresistens i verksamheter där barn och ungdomar träffar djur
Lizbeth Engström Lektor, Institutionen för Pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet
Presentation
Material
Goda exempel från tidigare år – så här gjorde vi
Representanter från Trollhättan och Öckerö kommer och delar med sig av sina erfarenheter.
Annika Engelbrektsson, Miljöenheten Trollhättan
Tora Wilhelmsson, Folkhälsa, Öckerö
Trollhättan
Öckerö
15.30Avslut