Goda Råd om…

Læs Goda Råd om hygien
Hygien och barn
Hygien och digital
Hygien och tvätt
Hygien och städning


Aktuella länkar till utbildningsmaterial
Utbildningsmaterialet Gör och Lär
SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt
https://www.sva.se/om-sva/publikationer/laromedel/gor-och-lar

e-Bug
Ett interaktivt undervisningsmaterial
https://e-bug.eu/

Hygienrum i skolor – Lokalåtgärder för en god arbetsmiljö
Sveriges Kommuner och Landsting
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/hygienrum-i-skolor.html

Rena händer räddar liv
Utbildningsmaterial, checklistor, broschyrer, affischer, frågor och svar m.m. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett gediget utbildningspaket Rena händer räddar liv. Utbildningsmaterialet vänder sig i första hand till Hälso-och sjukvårdspersonal, men det kan absolut ge inspiration till andra verksamheter också.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv/